EMITOR
Izdanje: Časopis "Emitor" br. 457 - O stripu
Izdavač: Društvo ljubitelja naučne fantastike "Lazar Komarčić", Bgd

Za apsolutno najbolji evropski naučnofantastički SF (skraćenica od: science fiction) fanzin, beogradski "Emitor" je proglašen 2004. godi­ne, i to na 27. po redu najuglednijoj evropskoj konvenciji "EURO­KON". Koliko ima autentično srpskih periodičnih časopisa koji su od relevantnih međunarodnih institucija za oblasti kojima se bave, ma da se zanimaju i sakupljanjem poklopaca ili kutija od šibica, filatelijom, salvetama, čipkama, bilo čim, a ne žanrovskom književnošću, dobili ovakvu verifikaciju? Uz časne, retke izuzetke o čijem postojanju svedoči nekoliko skromnih, kratkih isečaka iz revnos­ne dnevne štampe koji se kod fanova čuvaju kao najveće blago, većina naših rubrika kulture u drugim dnevnicima i nedeljnicima ovo je prećutala ili nadmeno ignorisala, u isto vreme na udarnim mestima objavljujući tekstove sa naslovima tipa "Pera Perić OS­VOJIO Evropu", od čega je jedina istina da je neki nesrećnik pevao pred par stotina na­ših iseljenika i njihovih komšija u holu jedne višespratnice višemilionskog grada negde u inostranstvu, što je naravno tamo već posle sat vremena zaboravljeno. Iskompleksi­rani palanački ziheraški mentalitet koji ovde dovodi do ovakvog konformističkog biranja linije manjeg otpora, radije pravljenja na proverenom polju (klasična ili narodna muzika, pozorište, film...) od govana pite, nego pokušaja rizika afirmativnih sudova na manje po­znatom terenu, "nedajbože" i nekakvog eventualnog zalaganja za "neproverene" vredno­sti kao što su SF ili strip, to je ono što još dugo, dugo neće biti prevaziđeno. Elem, gla­silo "Emitor" od kraja 1981. izdaje društvo ljubitelja naučne fantastike "Lazar Komarčić". 2006. godine proslavljena je u beogradskom Domu omladine dvadesetpetogodišnjica delovanja. Evropska nagrada je rezultat samo tihog, skromnog i upornog rada zajedni­ce amatera okupljene oko ovog društva i - nikog više. Ono što se od strane političara naziva "širom društvenom zajednicom" koja drži lovu je sve molbe za finansijsku pomoć ignorisala, a jedino su se za besplatno ustupljene prostorije za sastanke društvu "našli" svojevremeno Radnički univerzitet "Braća Stamenković" i sada "Dom omladine". Ovakvo višedecenijsko osvrtanje unazad uvek nosi rizik da sam nekog važnog zaboravio da po­menem (bez ikakve sumnje mora da jesam), te molim da mi se to ne uzme za zlo. OD PRVOG BROJA, nastalog ranije, ali datiranog na decembar 1981. godinu, možda i zbog toga što su se među desetoricom osnivača društva našla i trojica stripara (Vladimir Ve­sović, Željko Pahek i Slobodan Ivkov) i jedan u to vreme samo ljubitelj "devete umetno­sti", a danas aktivni strip publicista (Aleksandar Manić), strip je već više od četvrt veka neprekidno prisutan kao podrazumevajući deo sadržaja. Od sredine devedesetih obja­vljene su čak tri sveske u celini posvećene samo "devetoj umetnosti", između ostalog, tu smo prvi put imali priliku da na našem jeziku čitamo "Sendmena", a ovih dana je iz štampe izašao i 457. broj, četvrti ovakve koncepcije. Format? Pa, prva 3 redovna broja "Emitora" iz 1981/82. su uz pomoć geštetnerskih matrica, na koje se tekst prekucavao pisaćom mašinom, bila umnožavana na formatu A4, da bi od 4. broja sve do par protek­lih godina uglavnom bilo objavljivano na duplo manjem formatu A5, pogodnijem za fo­tokpiranje i savijanje. Sada je čas 'vako, čas 'nako. Uglavnom, glavni urednik Dušan Mladenović je za ovaj stripski povod, posle četvrt veka, sve ponovo vratio na veliki A4 for­mat i na projektu uspešno spojio autore i teoretičare stripa različitih generacija, od osni­vača, pa do najmlađih. Lično je napravio intervju sa u inostranstvu najpoznatijim srp­skim SF striparom Zoranom Janjetovim, dok u broju sarađuju i Pavle Zelić, Aleksandar Manić, Dimitrije Vojnov, Ivan Šainović, Dušan Dekić, Oto Oltvanji, Mehmed Krljić, Miljan Tanić, Uroš Smiljanić, Srđan Popov, Septik i još mnogi drugi. Pisano je još i o srpskim striparima, braći Aleksi i Vukašinu Gajiću, o inostranim stripovima "Helboj", "Automatik Kafki", "300", "Ligi izuzetnih džentlmena", "Šninkelu", "The Boys", "Runaways", "Iks-ljudi­ma" i o još koječemu. Dragocena stripska literatura. Nesvakidašnje izdanje čije sitnije mane čitalac, ako je dobronameran, mora prećutati! Tu je i najava da će izaći i specija­lan "Emitor" posvećen stripu "Dilan Dog".
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima