ČASOPIS THINK TANK br. 9-10/2006: HLADAN TUŠ BALKANA
Izdavač: "Benepharm", Leskovac

Već treći broj u celini posvećen stripu ovog vrlo dobrog i tematski ra­znovrsnog leskovačkog časopisa za kulturu "Tink tenk", magazina na koji sam pre izvesnog vremena, predstavljajući u ovoj rubrici dru­gu svesku, skrenuo pažnju, jasno nagoveštava dve namere glavnog urednika Saše Stojanovića i urednika stripskih brojeva Marka Stoja­novića. Prvo, da se ta zaokružena izdanja opravdano nametnu kao najvažnija štampana srpska, koliko-toliko periodična publikacija posvećena teoriji i pra­ksi ove grafičke discipline i, drugo, da zainteresovanima za strip ove tri dosadašnje i sve naredne izdavačke jedinice trajno ostanu korisna, sačuvana i često upotrebljavana lite­ratura. Treći broj (inače redni br. "Tink tenka" 9-10/2006) sadrži tekstove o našim stripo­vima ("El Azar", "Maks Debris", "Ket Klou", "Ljubazni leševi", "5 životnih doba / Crna zver" i drugim crtanim pričama i njihovim domaćim i inostranim autorima), ali i same stripove (veoma zanimljive crtane priče Milorada Vicanovića, Nikole Vujačića i Jovana Ukropine). No, ono što mi ovde izgleda najzanimljivije je tematski blok (sačinjen od čak četiri opši­rna priloga) posvećen "Alanu Fordu", već decenijama jednom od nekoliko najpopularni­jih prevođenih stripova o kojem je, obrnuto srazmerno njegovoj čitanosti, malo pisano.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima