KONAN • knjiga 1: Kula slonova i druge priče
Autori • scenario: Ticiano Sklavi
crtež: Đampijero Kazertano, Bruno Brindizi i Ugolino Kosu
Izdavač: "System Comics", Beograd

Ovo je prvi put da se u Srbiji najpopularniji prevođeni horor strip ob­javljuje u luksuznoj, tvrdo ukoričenoj, obimnoj (preko 200 str.!) jubi­larnoj knjizi velikog formata. Ona je štampana crno - belo, baš kako žanru horora i priliči. Tokom tačno dve decenije, koliko se čuvena italijanska serija o detektivu specijalizovanom za nadnaravne pojave prevodi na srpski jezik (prva sveska "Dilana Doga" objavljena je u Srbiji 1987. godine, u izdanju "Dnev­nika" iz Novog Sada), navikli smo da se ona štampa u malom formatu i najčešće u jef­tinoj roto-tehnici. To jeste doprinelo da se ukupni tiraž svih epizoda ovde meri sa neko­liko miliona primeraka, ali je takva forma prezentacije odbijala ovdašnju intelektualnu elitu i sprečavala pravilnu recepciju ove krajnje neobične postmodernističke literarno-li­kovne tvorevine. Možda će obimna knjiga pred nama, sa čak tri priče ("Ples smrti", "Zločini iz ljubavi" i "Sudnji dan") izvornog scenariste Ticijana Sklavija i tri različita crtača (Đampijera Kazertana, Bruna Brindizija i Ugolina Kosua), pomoći da se na "Dilana Do­ga" gleda malo drugačije. Čini mi se samo da one, nažalost, ipak nisu na nivou onih sa kraja osamdesetih, pa slika čitalaca koji se prvi put sreću sa ovim stripom neće biti potpuna, kao ni utisak o celoj seriji. No, biće još prilike. Ovo je tek prvi tom. Knjiga je sastavljena od tri različite priče, nešto kao luksuzna verzija roto-edicije "Gigant", takođe iz osamdesetih, izdavača "Dečje novine" iz Gornjeg Milanovca, čije pojedinačne sveske su takođe sadržavale po tri albuma (setimo se samo "Bernara Prinsa" ili "XIII" ili...). Prve stranice zauzima predgovor Marka Stojanovića "Dilan Dog između ljubavi i smrti". Uvod je koristan, informativan i dobro napisan. Potonje tri storije sadrže sve elemente čija mešavina definiše horor žanr i, naravno, određuje njegovu veliku popularnost: groblja, gotiku, seks, nasilje, krv do kolena, genijalne manijake, oksimoronske "žive mrtvace"... Da, bio bi to kič, samo da se autori usput i superiorno diskretno ne zezaju sa celo­kupnim žanrom. Obrazovaniji čitaoci će shvatiti kako i zašto, a oni manje zahtevni će ra­dnju pratiti netremice. Dakle, ima za svakog ponešto.
Urednički je propust što na kraju knjige, ako ona već sadrži i predgovor i više epizoda, nije sačinjen i sadržaj. Šteta je i što na kraju nije odvojeno nekoliko stranica na kojima bi se predstavila kompletna fakt­ografija i hronologija svih, u Italiji izvorno objavljenih i u Srbiji prevedenih epizoda. To bi izdanju u velikoj meri "dalo na težini", ali, ono je i ovako po mnogim osobinama izuzetno.
Sadržaj:
Predgovor "Dilan Dog između ljubavi i smrti" (Marko Stojanović), str. 5 i 8
1. epizoda "Ples smrti" (scen. Ticijano Sklavi, crtež Đampijero Kazertano), str. 7-102
2. epizoda "Zločini iz ljubavi" (scen. Ticijano Sklavi, crtež Bruno Brindizi), str. 103-117
3. epizoda "Sudnji dan" (scen. Ticijano Sklavi, crtež Ugolino Kosu), str. 118-214
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima