U PAUKOVOJ MREŽI
Autor: Branislav Miltojević
Izdavač:"Narodna knjiga/Alfa", Beograd

U svojoj najnovijoj knjizi jedan od naših najboljih poznavalaca teo­rije stripa, ali i drugih vizuelnih medija, na izuzetno zanimljiv način se bavi različitim aspektima "devete umetnosti", od SAD do Japana, od "Princa Valijanta" i superheroja, pa do mangi. Delo se sastoji od tri poglavlja. U prva dva autor razmišlja u tematskom rasponu od pop-arta do andergraund stripa, ali pažnju naročito privlači ono treće o odnosu stripa i filma, na kraju kojeg pisac širi polje svog interesovanja na distribuciju stripa putem inte­r­neta, a zatim na primenu stripskog jezika u video igrama, kao i o virtuelnim i inter­ak­tiv­nim, tek naslućenim putevima evolucije vizuelne naracije i kompjuterski digitalizovanog 2D i 3D "oživljavanja" stripova. Veoma važna knjiga!
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima