PRAVOPIS SRPSKOG JEZIKA U STRIPU
Autori: scenarista Ljubica Prćić i crtač Dušan Vukojev
Izdavač:ITP "Zmaj", Novi Sad

Za razliku od mnogih kod nas popularnih priručnika koji su na gra­nici stripa i ilustracije, ovaj je nesporno kreiran "tvrdim" jezikom stri­pa. Likovi, crtani čistom, linijskom grotesknom stilizacijom smešte­ni su u kaiševe koji su uobličeni u stripske table. Zatim, visoko stru­čan, a popularno napisan dijaloški tekst Ljubice Prćić je u obliku strip­skih "balona" i didaskalija, dok je sve tehnički realizovano u formi klasičnog strip­skog albuma velikog formata A4, u punom koloru. To i nije toliko čudno kada se zna da su narativni predložak vizuelizovala dvojica poznatih i iskusnih srpskih stripara. U ovom slučaju: Dušan Duda Vukojev kao crtač koga se sećamo po "Šufnudlama" i "Šrafku", a Branislav Bane Kerac kao odličan kompjuterski kolorista i tvorac efektne naslovne stra­ni­ce. Sve je primereno i vizuelno veoma blisko školskom uzrastu, ali i svim ostalim ra­do­znalim čitaocima. O uspehu i kvalitetu ovog sjajnog udžbenika, kojim se i mladima i starijima razjašnjavaju pravopisna pravila i dileme srpskog jezika, najbolje govori neko­liko već rasprodatih izdanja.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima