POČETNICE - KONAČNICE
Kada su 1980. godine u Srbiji, u izdanju jednog lokalnog izdavača ("SIC", Beograd) objavljeni prvi, popularno prezentovani i u knjige uobličeni prevedeni stripovani rezimei neke teme ili života i dela va­žne ličnosti, sa podnaslovom "...za početnike", i pored izvesnog gun­đanja i potcenjivanja, što prosvetnih i političkih konzervativaca, što elitista, postali su nerazdvojni delovi naše kulturne scene. Pre nas, ovu praksu su godinu dana ranije u SFR Jugoslaviji uspostavili je­dan slovenački ("Tribuna", Ljubljana) i jedan hrvatski izdavač ("Stu­dentski list", Zagreb), zajedno za Praznik rada 1. maja 1979. godine objavivši "Manifest komunističke partije" u stripu scenariste i crtača Ro Marsenara. Ubrzo, takva izdanja su ovde od milja nazvana "početnice", ali, s obzirom na obim materijala, zaokruženost, te­meljnost i kompetentnost autora, slobodno su mogla da se nazovu i "konačnice", a, po meni, i "POUČNICE". I podnaslov je komotno mogao da se od "... za početnike" promeni u "Sve o ...". , a mnoge od njih su tako koncipirane da slobodno mogu da se koriste i kao pomoćni, ili čak osnovni udžbenici. Jasne, jednostavne i pregledne, "početnice" su korisne apsolutno svim slojevima čitalaca, od učenika do eksperata za pojedine obla­sti, a one samo mogu da služe na čast kulturama čiji su deo i u kojima se koriste. I na srpskom tržištu postoji konkurencija u ovoj izdavačkoj disciplini, ali su izdavači, uz zane­marljiv broj izuzetaka (jedan je iz Novog Sada), gotovo po pravilu iz Beograda.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima