KALVIN I HOBS: NAUČNI PROGRES KAŽE BOINK
Autor: scenarista i crtač Bil Voterson
Izdavač: "System Comics", Beograd

Ovaj strip o dečaku Kalvinu i njegovoj igrački, tigru Hobsu koji oživi samo kada u blizini nema odraslih, po mnogima, a po meni sigur­no, najkompletniji je i najbolji strip o deci ikada napravljen.
"Mali Nemo" Vinzora Mek Keja je sigurno vizuelno atraktivniji, "Denis napast" i "Bim i Bum" su dugovečniji, a "Kikirikiji" (kod nas znani kao "Snupi", "Čarli Braun"...) komercijalniji, ali, u celini, odlično crtana Votersonova serija je bez premca. Za "Kalvina i Hobsa" se u svetu manje zna samo zbog toga što je Voterson zabranio da se likovi marketinški eksploatišu (štampaju na majicama, peškirima, šolja­ma...). Uostalom, kada je ovaj genije u jednom trenu pomislio kako je u svojoj seriji već sve rekao, te da bi dalje nastavljanje bilo samo puko ponavljanje, jednostavno je, igno­rišući preklinjanja američkih novinskih agencija i nuđenje enormnih honorara, prestao da piše i crta "Kalvina i Hobsa", a drugima zabranio da eventualno nastavljaju njegov rad. Šteta što je ovo izdanje, koje se sastoji od čak 128 stranica, predviđeno i štampano samo kao crno - belo.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima