BETMEN: POVRATAK MRAČNOG VITEZA
Autor: scenarista i crtač Frenk Miler
Izdavač: "Beli put", Beograd

Treći svetski rat između SAD i Rusije samo što nije počeo. U vreme krize slične onoj Kubanskoj, ostareli Betmen, koji se deceniju ranije povukao iz borbe protiv kriminala, odlučuje da se reaktivira jer su se ostrvljeni i ojačali kriminalci uvukli u sve nivoe američke vlasti, iona­ko ophrvane hipokrizijom i svakovrsnom dekadencijom.
U ovom "novom" vremenu Betmen ne razume da on sada sa svojim konzervativnim mo­ralom postaje "remetilački društveni faktor", a presednik SAD poziva Supermena, koji je na prvoj liniji fronta naspram Rusa, da se vrati u pozadinu i "smiri" pravdoljubivog i etički "dezorijentisanog" Betmena.
Ovaj Milerov "stripski roman", po mnogo čemu revolucionaran, predstavlja i vizuelnu i narativnu prekretnicu. Posle njega, kao ni posle evolucije Betmena Nila Adamsa šezde­setih, ne samo u svim kasnijim pričama o Betmenu, već i u svetskom stripu uopšte, vi­še ništa nije bilo isto. Povremena groteskna stilizacija je sasvim u funkciji opore i satiri­čne priče koja funkcioniše na više nivoa.
Antologijsko delo. Međaš superherojskog žanra.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima