MARKETING U STRIPU
Autori: Malkolm Mekdonald i Piter Moris
Izdavač: "Communis", Beograd

Ovo je veoma ozbiljan udžbenik za marketing (velik format, pun ko­lor, 88 str.), samo što ilustracije zauzimaju ogroman deo prostora, sa tekstom čine zaokruženu vizuelno-narativnu celinu, pa je delo do­bar primer onih ostvarenja koja postoje na granici između bogato il­ustrovane knjige, slikovnice i stripa. Ima 12 poglavlja sa rezimeom na kraju svakog, a raspon tema se kreće od postavljanja ciljeva, preko opisa tehnika i strategije, pa do realizacije marketing plana. U predgovoru naš ekspert Ivan Stanković objašnjava kako je do izdanja došlo. Prevod Maje Žeželj je odličan. Izvorni tekst takođe. Crteži kreirani grotesknom stilizacijom nisu vrhunska umetnička dela, ali su solidni i vr­lo funkcionalni. Mala šteta je što na kraju nema sadržaja i što izdavač nije naznačio ko je od dvojice autora pisac, a ko crtač. Na primeru ovog izdanja se pokazalo koliko su "početnice" prepoznatljiv brend i konstanta srpske kulture. Naime, iako je originalan na­slov "The Marketing Plan", naš izdavač ga je promenio u "Marketing u stripu". Ništa stra­šno. Tako su, samo obrnutim redosledom, pre više od pola veka i uglednom ameri­čkom režiseru Edu Vudu producenti originalan naziv njegovog filma "Pljačkaši grobova iz svemira", ili tako nekako, promenili u "Plan 9 iz svemira", ili tako nekako. Pa šta?! Važno je da je film zapamćen, a ostalo je efemerno. Ne mogu, a da ovom prilikom ne pomenem i mudru misao našeg legendarnog fudbalera Šekularca, istaknute javne lič­nosti po intelektualnim gabaritima na nivou Vudovih kreacija, virtuoza na zelenom polju koji je još šezdesetih spontano, autodidaktički i empirijski, otkrio neke elementarne ma­rketinške zakonitosti. Naime, kada je jedan novinar Šekija pitao želi li pre štampe u no­vinama da autorizuje intervju koji je dao, majstor mu je samo rekao otprilike: ma, brate, piši šta 'oćeš, samo pored stavi moju sliku.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima