CRTANI VODIČ KROZ SEX
Autori: scenarista Kristina Devault i crtač Lari Gonik
Izdavač: "Paramecijum", Beograd

Retko se kod nas događa da naslov neke knjige (240 str.) nedvo­smisleno, bez mnogo cile-mile, u potpunosti objasni sadržaj, pa ga ni ja neću prepričavati. Što'no kažu naši stari: "što u izlogu - to i u du­ćanu". Samo ću reći da je štivo napeto i da se do kraja čitanja ne ispušta iz ruku. Crtač je, koristeći karikaturalnu, grotesknu stilizaciju na znalački način propratio autorkin tekst. Kanda su veoma tesno sarađivali. U uvodu postoji tipično američko politički korektno upozorenje: "OVA KNJIGA SADRŽI EKSPLICI­TAN MATERIJAL", ali sam sa olakšanjem zapazio da nema i onog: "Nemojte ovo poku­šavati kod kuće!". Sve je prikazano belodano, da belodanije ne može biti; šteta je samo što je ionako linearan crtež odštampan crno - belo, pa sočni detalji gube na plastič­nosti... Na primer, obrađeni su tipovi seksualnih zajednica, od potpuno zajedničkog sa­života do samo kohabitacije; od heteroseksualaca, preko homoseksualaca, pa sve do seksualaca za koje je u srpskom jeziku teško odrediti adekvatan prefiks i naći precizan naziv. Vrlo inspirativna knjiga!
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima