FUCKING COMICS
Autor: Ranko Munitić
Izdavači: "Beoštampa" i "Dosije", Beograd

Porno-strip (eufemistički: erotski strip) jedan je od uobičajenih žan­rova, pogotovo u Italiji, Francuskoj, Španiji... Kreiraju ga trećerazred­ni autori i po pravilu je reč o bezvrednim, ali veoma traženim crtanim pričama. No, kada se takav poznavalac vizuelnih medija kakav je srpski kulturolog Ranko Munitić dohvati gomile treš-porno svezaka, a onda, isecajući prizore iz njih počne da ih kombinuje sa prizorima iz klasičnih (malo)građanskih stripova, od "Štrumpfova" do "Ripa Kirbija" i "Pri­nca Valijanta", pa još pisaćom mašinom sve "dosoli" tekstovima ko zna od kuda, ta kon­tekstualizacija realizovana tehnikom kolaža je ponekad urnebesna, ponekad filozofski suptilna, a uvek višeznačna. Na 300 stranica ove nedavno izašle stripske knjige (drug­og, dorađenog izdanja njegovog dela "Sexarion Superstrip" od pre 15 godina) nalazi se oko 50 takvih Munitićevih "novokomponovanih" stripova.
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima