Časopis "STRIP PRESSING" br. 7, magazin za devetu umetnost
Izdavač: "Studentski informativno izdavački centar", Niš

Posle gašenja srpskih omladinskih i studentskih glasila koja su do 1990. bila finansirana od strane države ("Mladost", "Omladinske no­vine", "NON", "Student", "Vidici"...), a u kojima je nekomercijalni i ne­konvencionalni strip imao svoj prostor, novi i nepoznati autori, kao i alternativna produkcija uglavnom su prepušteni samizdatima i am­aterima. No, poslednjih godina su dotirane studentske kulturne in­stitucije, a pogotovo one izvan Beograda (Niš i Novi Sad), opet postale velika podrška striparima. Dvojica entuzijasta, Marko Stojanović i Dejan Stojiljković su pre 5 godina po­krenula časopis "Strip Pressing", a pokazalo se da ovih do danas objavljenih 7 brojeva predstavljaju jedino naše periodično glasilo samo sa domaćim stripovima i tekstovima o njima. Honorara i zarade nema, ali entuzijazam Nišlija je iznedrio veoma visok kvalitet. U poslednjem broju su tu stripovi Tihomira Čelanovića, Tonija Radeva, Mijata Mijatovi­ća, storija o srpskom vampiru Luki Vraniću koji se 1943. obračunava sa okupatorom i partizanima, pa tekstovi o "Kortu Maležaninu", "Marku Kraljeviću", "Ratnicima sa Akbara".
Slobodan Ivkov
objavljeno u dnevnom listu Blic/Strip vestima