IZLOŽBA: NOSEĆI DIZAJN ZVUKA!!!
Srećna Galerija SKC-a, Kralja Milana 48, Beograd
Beograd, 18-24.05.2013.
AUTORSKI KONCEPT I
KOLEKCIJA DAVIDA VARTABEDIJANA
Grafički dizajn na majicama od 1983-2013. godine
Razgranata umetnost dizajna pružila je priliku i tzv. Sub­kulturama da dođu do izražaja. S obzirom da je od sre­di­ne 20. veka Rock N Roll postao jedna od vodećih muzi­čkih formi te da traje već šezdesetak godina, sama pripa­d­nost pokretu se morala definisati. U početku celokupan dizajn je išao u korak s vremenom, ali uporedo sa rastu­ćom popularnošću pravca (kao i podžanrova) razvijala se svest o neophodnosti probijanja zacrtanih granica, kako muzičkih tako i u pogledu dizajna, prezentacije, čak mozemo reći i brendiranja. Kompa­ni­je su sve više uzimale aktuelne dizajnere, ilustratore, umetnike da novim proizvodima njihovih stićenika daju prepoznatljivu vizuelnu notu, koja se kasnije uspešno transpo­no­vala na jedan od glavnih odevnih predmeta u dvadesetom a sada već i dvedesetprvom veku: na majice.
Radeći (još uvek) kao grafičar, grafički dizajner, rock n roll kritičar, D.J. i promoter u toku svih ovih godina koje su neumitno prošle sakupio sam podosta rock n roll memora­bilije. Kroz moju ličnu dokumentarnu kolekciju majica (prva iz 1983. godine) može se videti tridesetogodišnji raspon primenjenog dizajna na proizvodu koji premašuje mi­li­onske tiraže. Od umetnika kao sto su: Dave McKean, Derrek Riggs, Arturo Vega, Andy Warhol te i sa mojim skromnim doprinosom, dobili smo mnoga vizuelna rešenja koja su još više doprinela popularizaciji moderne muzike u današnje doba.
Deo kolekcije je dopunjen pronađenim kartama sa koncerata, potpisanim cd i lp omo­tima koji na svoj način dokumentuju vreme koje je prošlo i ostavilo neizbrisiv trag na globalnu kulturu. Zvuk nije ostao ovde samo za slušanje, već i za nošenje!
Bonus na ovoj izložbi su grafike na kojima su predstavljeni likovi i pesme "okačenih bendova" koji me proganjaju dugi niz godina. Rock It Baby!
David Vartabedijan