Tradicionalno - moderno
Dom vojske
Beograd, 02-12.04.2009.

U jeku renoviranja antrea Doma vojske (što bi rekli u kompletno nevreme), održana je po prvi put izložba pod sloganom "tr­adicionalno - moderno" u organizaciji slikarsko-gr­afičke sekcije ULUPUDS-a. Umetnička porodica Vartabedijan je bila predstavljena sa tri člana, ra­dove su izložili Miodrag, Anamarija i David.
Da bi se bolje shvatila poenta, kao i krajni cilj ove izložbe slede odlomci iz teksta u katalogu koji je potpisao Dušan Milovanović: "Obesmišljavanje umetničkog iskaza u naše vreme pribli­žava se ekstremu preko koga je teško prestupiti. Očekujemo u bliskoj budućnosti da artista teatralno izvrši suicidni čin pred publikom (ili kamerom) i da se to proglasi umet­ničkim iskazom, aktom, delom (!??)..." Poražavajuće u svemu, je što se negdašnje naj­više vrline ljudskosti, izricane preko stvaralaštva talentovanih, zanatski utemeljenih i na druge načine blagoslovenih stvaralaca istanjile i pretopile u puko produkovanje najstra­šnijeg duhovnog đubreta, koje se osobito rasejavai neguje u nedotupavnim krajolicima poput ovdašnjeg i nažalost našeg." ... "Izražavajući zadovoljstvo što hrabri i pošteni pos­toje i u našoj sredini sklonjeni od "žiže interesovanja" i pomereni od urokljivih očiju i predano deluju skromni Ljudi i Stvaraoci uprkos svakovrsnom besmislu i entropiji: rade van velikih scena, onako "kako Bog zapoveda", talentima obdareni i visokom etikom, do­bro znataski utemeljeni i potpuno ubeđeni us voje poslanstvo".
Da, to bi bilo to, a naredne godine se očekuje još veći odziv autora kojima je važnije da misle svojom glavom, te da ne rade za zadovoljstvo onih koji se u umetnost i ne razu­meju, te padaju na najprostačkije cake...