40. Majska Izložba ULUPUDS-a "Otkrivanje"
Muzej primenjene umetnosti
Beograd, 15.05.2008.
Zamišljena kao deo koncepta/trilogije "Ubrzanje-Otkrivanje-Svetlo", ovogodišnja, sad već, 40. majska izložba članova ULUPUDS-a, doživela je svoje otvaranje, vrlo teškog i spar- nog 15. maja. Presek radova članova kroz varijabilu formi (sve sekcije ULUPUDS-a su bile zastupljene) nastalih u po- slednje dve godine, samo govori o vitalnosti i želji za napre- tkom na Srpskoj umetničkoj sceni.
"Sledeća tačka koncepta spirale jeste ovogodišnja tema "Otkrivanje". Ako je teme "Ubrzanje" sadržavala zahtev koncentrisane percepcije fenomena doba i duha vremena, onda prirodno nakon toga, sledi intimno preispitivanje - Otkrivanje gde istražujemo unutrašnji svet, sopstveni stav, ličnu spoznaju. U spirali, to je malo izmešten nivo koji se uklapa u tezu da umetnost stoji rame uz rame sa naukom kao način otkrivanja, stvaranja i širenja znanja u najširem smislu produbljivanja spoznaje. Čak i više od po- menutog to je afirmacija stava da je umetnost avangarda, od nje se uči, ona može da prednjači. Upravo u tom smislu tre- ba posmatrati radove stvaralaca na ovogodišnjoj izložbi. Posebno, jer u pitanju je primenjena umetnost koja je po svom karakteru uvek aktuelna, prisutna i upotrebljiva. Pritom, njen umetnički dojam potencijalno je neograničeno, mo- ćno polje svekolikog kreativnog izražavanja a o čemu svedoče radovi stodvadesetijed- nog umetnika koji izlažu na ovogodišnjoj izložbi" - napisala je u delu uvodnog teksta kataloga mr. Dijana Milašinović Marić, autor tematskog ciklusa i kustos izložbe.
Upravo tako, posetioci su osim umetnika, mogli zaista da vide zaista upečatljive lične stavove svih stvaralaca, koji samo potvrćuju tezu da je znanje i njegovo prenošenje na pravi način ipak najbolji put ka napretku, koji je na "Otkrivanju" itekako evidentan.