Ilustratori Politikinog Zabavnika
Muzej primenjene umetnosti
Beograd, 23.08.-20.09.2007.
Da, da, pre nego što sam počeo sa čitanjem prvih stripova (i to onih konfekcijskih o Zagoru, Velikom Bleku... svaka čast Ken Parkeru i Dilan Dogu, ali to je već neki drugi oblik sedme umetnosti), obavezna literatura u kući beše "Politikin Zabavnik", tada još uvek za sve od 7 do 77 godina.
Kako je vreme odmicalo, a meni crtačka ruka bivala sve sigurnija i opredeljena ka stripu, ilu- straciji i crtežu (kasnije pretočenom u grafike), sve mi je bila izraženija želja da se latim i ilus- tracija. Normalno, s obzirom na moju urođenu lenjos', dosta ukazanih prilika je otišlo u nepo- vrat. Osim urađene jedne naslovne strane za "PZ", početkom 2001. godine, sve se svodilo na želju. No, 2006-te, krenuo sam koliko toliko aktivno da se bavim ilustracijama, i to baš za moje nekadašnje omiljeno štivo "PZ".
Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Zefirino Grasi (alfa i omega PZ-a), upriličili su otvaranje izložbe, "Ilustratori Politikinog Zabavnika", u zaista reprezentativnom ambi- jentu (na žalos' po odvratnom danu: +36, pa kiša, pa sparina...) i sa kvalitetnim odabirom predstavljenih radova, koji zaista predstavlja- ju sam vrh ilustratorskog posla u ovoj zemlji na brdovitom Balkanu. Svako, ko se u ovoj zemlji bavio bilo kojim vidom crtanja, nesum- njivo je imao, makar potajnu želju da se op- roba i kao ilustrator u "PZ"-u.
Tako, se na ovoj izložbi možete sresti sa radovima vrsnih umetnika kao što su: Dra- gan Bosnić, Željko Pahek, Leo fon Punker- stein, Aleksa Gajić, "BOB" Živković, Boban Savić, Petko, Tihomir Čelanović, pa čak i mojim (skromnos' je vrlina) i mnogim dru- gim. Ovu izložbu vredi pogledati, jer tek po- sle tog čina čovek shvata zašto se staros- na granica čitalaca Politikinog Zabavnika pomera sve dalje i dalje. 107 nije limit, za sada je to realnost... ali ide se dalje. Petar Pan ipak ne može da odraste...
P.S. Nešto mi se crtaaaaaa!!!
P.P.S. Anamarija i Namćor ispred Leovih radova, ma i njima se crta...