Izložba "Rock 'n' Roll Hall of Fame" Davida Vartabedijana od 7. do 13. novembra 2005. u Galeriji O3ONE, Andrićev Venac 12, Beograd.
David's Exhibition "Rock 'n' Roll Hall of Fame" from th to 13th November 2005. in the Gallery O3ONE, Andrićev Venac 12, Belgrade.
Likovna buka Davida Vartabedijana

Umetnici poput Davida Vartabedijana ne mogu se če- sto sresti ni na svetskoj sceni - na domaćoj gotovo da ne postoje. Njegova neuobičajeno duboka i, praktič- no, sudbinska ukorenjenost u rokenrol, sa svim pro- izlazećim efektima, možda je najbitnije određenje ko- ncepta koji, otkad je stvoren - upućujući, čim je prvi put udahnuo, glasan i ponosan zahtev za trenutno i neo- pozivo odobravanje prava na duhoviti odmak i nepre- stanu promenu - poput moćnog gitarskog rifa probija rampu svaki put kad se oglasi.
U vatima, umetnost Davida Vartabedijana meri se hi- ljadama, često prelazeći granicu bola. Njegove teme, uvek obrađene do same kosti i podržane specifičnim, naglašeno individualnim odnosom prema klasičnim simbolima, kreću se nikada dovoljno ispitanim grani- čnim područjima buke, glamura, kempa, moderne mi- tologije i, svesno, ili ne - magije.
Susret sa slikama Davida Vartabedijana ne podrazu- meva trenutno, instinktivno pružanje ruke na pozdrav, jer, između ostalog, niste sigurni da će biti prihvaće- na, ali ni da će ono što je prihvati imati dodir ljudskog. Neophodno je, najpre, pažljivo i dosledno međusob- no ispitivanje koje vodi suštinskom razumevanju motiva i namera. Ono u šta, ako se i kada taj neophodni proces međusobnog približavanja i zasluživanja poverenja završi, možete, međutim, biti potpuno sigurni, jeste da će stisak onoga što konačno prihvati va- šu ruku - šta god to bilo - biti iskren, čvrst i dugotrajan.
Aleksandar Žikić