MIKE TRAMP & THE ROCK N ROLL CIRCUZ
Stand Your Ground
Target Records, 2011.
Ocena:
Dosta vremena je bilo potrebno Mike Tramp-u da se oslobodi nasleđa njegovog najuspešnijeg benda, poznatog kao White Lion. "Stand Your Ground", Trampov novi album, predstavlja autora kao zrelu osobu u zrelim godinama koja pre svega zna šta želi i čemu teži. Lišen preterane šminke i bespotrebne patetike (ima je u količini ko­ja ne može preterano da zasmeta), bazičan po zvuku, sa povremenim "southern/coun­try/pop" uplivima, "Stand Your Ground" u osnovi predstavlja klasičan rock album.
Bez ikakvih iluzija da će ova ploča stići do meteorskih visina, Tramp (i dalje dobar pe­vač, specifične boje glasa) se bacio na pravljenje nepretencioznih pesama, ali pesama koje njega samog autora mogu da zadovolje (dobro de, ima i dva dodvoravanja žen­skom delu publike i gle čuda oba su balade, UA!). Dovoljna doza hard-rock-a je isporu­čena u pesmama "Don't Let Them Put It On You" i "Gotta Get Away", a sve ostalo (uk­ljučujući i izvanrednu mid-tempo pesmu "Prettiest Girl") je svedeno na najklasičniju am­eričku predstavu rock šema izvedenu od strane amerikanizovanog Danca, prilagođenih lagodnom slušanju. U tome se Mike Tramp savršeno snalazi i to treba da bude put ko­jim on i treba da korača u budučnosti sa gitarom na ramenu.
P.S. Ne znam zašto mi je na pamet pri slušanju ovog albuma pao na pamet Jon Bon Jovi i njegov solo CD "Blaze Of Glory", mora da ima razloga, no, bez obzira na to, ovo je solidan album sa čvrstim uporištem u rock idiomima.
David Vartabedijan