PARADISE LOST
Faith Devides us… Death Unites Us
Century Media, 2009.
Ocena:
Paradise Lost, veliki britanski magovi doom i gothic metala, sa osvrtom (kra­jem prošle decenije) i na elektro vari­jantu, objavili su novi album koji može rame iz rame da se nasloni na njihovo megaostvarenje "Icon". Odnosno "Faith Devides Us... Death Unites Us" je upravo ta spona koja je nedostajala između pomenutog "Icona" i komer­cijalno najuspešnijeg "Draconian Times" albuma.
Na ovom albumu Paradise Lost demonstriraju neverovatnu moć, kojom i dalje gospodari bez ikakvog problema odlični pe­vač Nick Holmes kao i sposobnost ka iznalaženju odličnih, me­lodičnih gitarskih melodija koje su ionako zaštitni znak dvojca Aedy-Mackintosh. U sklopu takve raspodele posla ritam sekcija bez ikakvog problema može da tutnji, te da se neočekivanim udarcima u bas bubanj i vešto rasplamsava vo­deći glavnu liniju kroz pojedine pesme.
Paradise Lost, odavno nisu bili ovoliko čvrsti i mračni. Možda su do toga došli zbog ne baš uspešne serije albuma počevši od "host" pa do "Symmbol Of Life", a možda samo zato što su shvatili da je ovo njihov primarni teren i da na njemu najbolje i najubojitije deluju. Jedina mana ove kvalitetno uravnotežene ploče je nedostatak pesme koja ima makoliku hit pretenziju. Toj formuli su možda najpribližnije "Living With Scars" i briljant­na "I Regret", dok je sve ostalo zlokobno dobro i opravdano tmurno. Ta ne očekujete va­ljda od ove petorke vesele teme?
David Vartabedijan
Paradise Lost live photo by Anamarija Vartabedijan