STRATUS
Equlibrium
Take it or leave it records, 2009.
Ocena:
Iako CD Equilibrium odpočinje ledeno, stihovnim zapisom Da­rka Konstantinovića - Ledeni dah za vratom vetar donosi / led­eni dan u kičmu metal zabada/, nikako se ne bi moglo - nakon preslušavanja snimnjenog materijala - reći da se ovde radi o hladnokrvno-ledenom emocijalnom bitu. Naprotiv. Oni jesu - vatreni, dinamični, brzi, en­ergični i šta još sve ne. Njihov lirski subjekt je otvoren i višeslojan. On boji mračnijim bojama tuge, ali obasipa tonovima sreće i nadanja. Tu su molitve, reči i glas. Čini se da u njihovim aurama i opnama provejava (a u čijim sve ne?) nemir. Traži se spas!
Lični favorit na ovom atmosferičnom gitarskom, umetničkom hard & heavy albumu, uko­liliko mi dopustite na slobodi, jeste drugi redni zapis - Fenix. U pitanju je devetominutno putešestvije kroz nestvarne svetove gde vas zvuk klavira i rezantnih i kristalno jasnih gi­tarskih soloa, odvaja od ovovremene realnosti, inicirajući vas i primajući u potpuno novi svet. Interesantno je napomenuti da u naslovnoj numeri gostuje vokal sastava Alister - Igor Miladinović. Dva posebna kvaliteta sastava Stratus, jesu sama odluka i činjenica da se stvara na maternjem jeziku, kao i izrazita sviračka sigurnost instrumentalista, što je posebno vidno na njihovim koncertnim nastupima na kojima njihova arteficijelnost do­lazi do punog izražaja.