TESLA
Forever more
(Tesla Electric co.), 2008.
Ocena:
Harizmatični lider i vokal, Jeff Keith, ne zaboravimo činjenicu da je pre početka karijere pevača bio vozač kamiona, i prateća ekipa proverenih i dokazanih muzičara albumom Forever mo­re, nastupaju sa neizmernom dozom ubedljivosti i očiglednog samopouzdanja. To se uveliko da primetiti već u uvodnom, naslovnom zvučnom doku­mentu - "Forever More". Stameno sigurni u njemu, nastavljaju u nešto umerenijem tem­pu, naslovima "So What!" i "Just a case", dopuštajući svojoj prepoznatljivoj melodičnosti da dođe do punog izražaja. Nakon desetine zvaničnih studijskih albuma, nekoliko kom­pi­lacija svojih najboljih i najefektnijih numera, potom, albuma sa obradama klasika po­pu­larne kulture, CD ostvarenje Forever more, deluje kao svojevrsan povratak korenima, značajno energetski podpomognut i uvećan zvukovnom energijom savremenog doba. Na kubni, reklo bi se.
Milan B. Popović
Tesla band photo by Ross Halfin

P.S. "Forever More" je album ka­kav Tesla, dugo nije snimila: uz­budljiv, čvrst i dovoljno sveden, sa sasvim sigurno jednom od naj­boljih pesama koju su ikada napisali a to je "I Wanna Live". A, Jeff Keith i dalje fenomenalno pe­va i to bi bilo to, tek da i ja do­pišem koji red.
David Vartabedijan