STEELHEART
Just A Taste (CD EP)
Steelheart Records, 2008.
Ocena:
Uprkos činjenici da je sastav Steelheart osnovan 1990. godi­ne, i da je u proteklom periodu objavio nekoliko značajnih stu­dijskih ostvarenja, ali i doživeo višegodišnji prekid u radu gru­pe i tragediju, EP izdanjem "Just a taste", na kojem se nalaze četiri nove numere, nastavlja svoj stvaralački rad i karijeru. Idejni tvorac i apslolutni alfa & omega grupe, Michael Matijević, koji, napomenimo i to, potiče iz ovdašnjeg regional­nog područja, okupio je novu ekipu muzičara (Chris Risola na vodećoj gitari, Rev Jones za basom i Mike Humbert za bubnjevima) snimio je materijal koji je za nekoliko nivoa dinamičniji u odnosu na raniji rad grupe. To se pre svega da primetiti u uvodnom nas­lovu "Laughing Out Load", ali i u dokumentu "Buried Unkind". Posebna zvučna stanica na ovom mini albumu jeste zapis "We all die young". On se, pored ostalog, nalazi i prvi na listi pesama na predhodnom albumu Wait. Upotrebljen je za potrebe fiktivnog sasta­va Steel dragon i korišćen u filmu Rock star. U pomenutom filmu, Matijević je posudio svoj glas karakteru Chris Izzy Cole-u. "We all die young", definitivno, predstavlja najzna­čajniji rad na albumu i uz raniji Michaelov zapis, baladu "Lady", ključnu kompoziciju u karijeri ovog doslednog umetnika.
Milan B. Popović
www.MolitvaTetoviranogSrca.com