NENO BELAN & FIUMENS
Rijeka snova
Dallas records, 2007.
Ocena:
Pet godina je prošlo od poslednjeg studijskog albuma Nena Belana i njegovih Fiumensa. Isti vremenski period je bio pot­reban da ova ploča nastane, s izuzetkom pesme koja zatvara album "Bračka balada" koja slavi desetogodišnjicu svoga po­stojanja kroz ovu sada konačnu izvedbu. Deset pesama za taj period je možda i prema­lo od autora kao što je Neno Belan, ali skoro svih deset pesama opravdavaju svoje po­stojanje i čine album kome će se svako ko voli dobar pop itekako vraćati.
Uvodna pesma "Rijeka snova" (e sad, da li je to grad Rijeka ili je to jedna obična reka ne pitah Belana), je jedna od najboljih, najemotivnijih i najčistijih pesama koju je Belan ikada napisao. Takođe, pomenuta pesma, kroz svoj aranžman, produkciju i izvedbu na­goveštava kvalitet ovog izdanja. Belan u svojim tekstovima nikada nije išao na neke be­smislene metafore, toliko drage drugim autorima sličnog usmerenja, već je na najjed­nostavniji, a ujedno i najefektniji, najiskreniji način rešavao rime, što mu i danas s lako­ćom polazi od pera, tastature, kemijske olovke, šta god.
Takođe, njega Fiumensi (u manje više istoj postavi) prate već desetak godina, te se to itekako oseća. Svaki ton je pažljivo osmišljen i odlično snimljen i finalno izvanredno pro­duciran za šta zasluge idu Igoru Ivanoviću, Belanu i Franji Valentiću.
Pesme uglavnom srednjeg tempa su upotpunjene "klapskim" pevanjem, koje se izvan­redno uklapa u celokupnu atmosferu albuma koji da se metaforički izrazim miriše kao "mediteranski bor". Lagodnost plovljenja u pop struji je kod njega đavolski laka i kreće se samo uzlaznom linijom koja je očigledno začeta poznavanjem istorije pop-glazbe.
Sa ovog albuma osim naslovne, bar još tri pesme "Srce od leda", "Divojka sa juga" (ai karamba) i đavolski radosna "Noćas" mogu bez ikakvog problema da ostanu u zao­stavštini, što nikako nije za podceniti.
Jedini iskorak na ovoj ploči je obrada tradicionalne pesme "Fiumera" (Dva Bracanina), koja remeti koncepciju albuma i iako predstavlja zgodnu šalu, pošalicu, nema opravda­nja za svoje postojanje na ovoj vrlo dobroj i kvalitetno rasterećenoj pop ploči koju je Neno Belan posvetio svom životu. Očigledno da blizina mora čini dobro ljudima... neka bude tako.