ROCK MOMENTI - IZLOŽBA ROCK FOTOGRAFIJA
Stanislav Milojković, Anamarija Vartabedijan I Aleksandar Zec
New Moment Galerija Ideja
10. maj - 10. jun 2007.
Izložene fotografije su nastale u poslednje dve godine na rock koncertima koji su se održali pretežno u Beogradu, tako da iz­ložba predstavlja svojevrsnu foto-dokumentaciju muzičkih do­gađaja čiji su akteri bili aktivni bendovi sa domaće i inostrane rock scene. Stanislav, Anamarija i Zec su se okupili kao trojka koja gaji zajedničku ljubav prema rock 'n' roll-u, izvođačima, koncertnoj atmosferi, pozitivnoj energiji i fotografiji kao načinu beleženja za njih značajnih događaja.
Na njihovim fotografijama uhvaćena je atmosfera, energija, momenat zanosa i komuni­kacije koji prožimaju rock koncerte.

The Most Of Rock
Fotografija, pored foto aparata, zavisi naj­manje još od dve stvari: talenta i momen­ta. Sposobnost da se uhvati i zaustavi up­ravo onaj treptaj nečijeg javnog života koji ga, sa svim intimnim i simboličkim elem­entima, prikazuje upravo kao ono što jeste (ili bi mogao biti kad bi znao da je to), go­tovo je savršeno saobrazna suštini roken­rola kao muzike večite sadašnjice.
Na uzbudljivim fotografijama Anamarije Vartabedijan, Stanislava Milojkovića i Alek­sandra Zeca u vremenu su zauvek zausta­vljeni muzički i fizički potpuno različiti ljudi. Možda svako od njih nije deo lične realnosti svakog od nas, ali svi oni, nesumnjivo, jesu važan deo veoma specifičnog vizuelnog do­življaja sveta, koji nepogrešivo spaja autore fotografija sa objektima interesovanja, njih­ovom publikom i - nama. Izolovanost, različitost, buka, napetost, bes, odvažnost, nežno­st, strah i još mnogo toga isijava iz fotografija odabranih za ovu izložbu.
Posvećenost, kreativna volja, spontano prizivanje, nadahnuće: na tim stubovima počiva most koji, preko uvek uzburkane vode, vodi od momenta do monumenta.
Aleksandar Žikić
BIOGRAFIJE:
Stanislav Milojković, fotograf i urednik fotografije u beogradskom listu "Dan­as", duže od dve decenije beleži atmosferu i dešavanja na rock 'n' roll koncerti­ma. Prve fotografije (sa koncerta Erika Kleptona na beogradskom Sajmu) obja­vio je 1984. u Omladinskim novinama, kada je imao 17 godina. Ubrzo otpočinje saradnju sa omladinskom štampom širom nekadašnje Jugoslavije - objavljuje u Poletu, Mladini, Studentskom listu, Stavu, Mladosti.., potpisuje omote ploča Parti­brejkersa, Električnog orgazma, Discipline kičme, KUD Idijota... Fotografije je sa­mostalno izlagao u beogradskim galerijama: Barutani, Domu Omladine Beogra­da, SKC-u; kao i u Kragujevcu, Užicu, Požegi, Čačku, Kraljevu, Zrenjaninu, Po­žarevcu…


Anamarija Vartabedijan je rođena 13. 06. 1974. u Beogradu. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 1998. godine, a 2001. je magistrirala na slikarskom odseku - smer mozaik na FLU u Beogradu. Od 1998. je član ULUPUDS-a, u dizajn sekciji. Od 2001. član je ULUS-a u slikarskoj sekciji. Grafičkim dizajnom bavi se od 1994. god. Priredila je sedamnaest samostalnih izložbi slika, crteža i mozaika u zemlji i inostranstvu od 1995. godine do danas. Osamnaest puta je izlagala sa porodicom Vartabedijan u zemlji i inostranstvu. Grupno izlaže od 1994. na preko pedeset izložbi. Predavač je na predmetu Istorija dizajna, i asistent na predmetu Grafički dizajn na Višoj politehničkoj školi u Beogradu. Fotografijom se bavi od svoje dvanaeste godine, a poslednje četiri godine se aktivno bavi koncertnom rock fotografijom. Fotografije su joj objavlji­vane u Metal Hammeru, Huperu i Sound and Music magazinu, kao i na web saj­tovima:
www.davidsubrock.com
www.metalhammer.info
www.popboks.com
www.legacy-promotion.net


Aleksandar Zec je rođen 11.05.1972.godine. Zaposlen je na Televiziji Metro­polis na mestu tehničkog direktora, asistent je na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta. Fotografijom se bavi od pojave prvih digitalnih fotoapa­rata. Pored fotografije aktivno i snima i producira video spotove i kratke doku­mentarne muzičke filmove. Svaka njegova fotografija predstavlja njegov lični kontakt sa osobom slikanom u trenutku emocije i komunikacije sa publikom i on pokušava da sačuva taj trenutak za istoriju rok scene. Takođe Zec pored fo­tografije čuva i audio video zapise svih događaja tako da ga sve to zajedno čini umetnikom-arhivarom koji daje svoj doprinos muzici zbog koje sve to tako pre­dano i radi.