ORTHODOX CELTS
SKC
Beograd, 17.03.2007.
Došao je i taj dan, tokom koga skupina veselih i sada već du­gostažirajućih Srba, proslavlja Irskog hrišćanskog Svetca (ne Rodžer Mura), St. Patricka, koji pogibe leta gospodnjeg 461. go­dine. (A.D. normalno). Od tada, svake godine 17.-og marta, u Ir­skoj, Americi, a bogami i u Srbiji, po ustaljenoj tradiciji ljudi ob­lače zelenu garderobu ne bi li proslavili pomenutog Svetca.
O pivu u enciklopediji niko ne govori. Pivo (po mogućstvu) crno se valjda podrazumeva.
Orthodox Celts, su prvi bend koji je na ovim prostorima, počeo ozbiljnije da se bavi "Irskom" muzikom. U po­četku se se kao i svi "poznavaoci" Ir­ske muzike, bazirali uglavnom na us­taljenim tradicionalima i The Pogues zvuku. Ove potonje je predvodio onaj bez zuba.
Mene je iskreno oduvek bolelo d..e za to. Međutim, ipak sam prisustvo­vao nekim njihovim nastupima, a se­stra im je uradila dizajn za CD "Gr­een Roses". I tako, postadoše oni popularan i voljen bend, koji uvek donosi veselje, a noge same lete, po taktovima razdraganog Irskog zvuka, protkanog bendžom i violinom.
Ja od tog Irskog zvuka, volim i poštujem Thin Lizzy, Gary Moore-a (dok nije počeo smarati sa šećernjikavim bluzom), Rory Gallaghera i Mammas Boys. Što se me­ne tiče, dovoljno. Orthodox Celts, mogu samo da volim kao ljude i muzičare koji su svoju ljubav prema pomenutom zvu­ku doveli do mainstream zvuka. Što će reći, mogu čak i da žive od toga. Valj­da... I na njihovu sreću, kod koje je važni činilac i poznavanje materije, oni uspe­vaju da prave i autorske pesme koje vr­lo lako mogu da pariraju i nekim Irskim. Bar meni kao laiku za taj "sound" to tako zvuči.
Anyway, Orthodox Celts su u punoj sali SKC-a, napravili opet slavljeničku atmo­sferu uz tradicionalno neugodne šutke u kojma su prednjačili tek stasali adolesc­enti. Zeleno je bila boja. Piva crnog i ne beše toliko. Ta boja tekučine se kod ov­dašnjih pivopija i nije baš ustalila, što lič­no smatram nedopustivim.
A, kada već toliko ljudi slavi taj 17. mart ovde, zašto i taj datum ne postane nerad­ni dan, onda bi Srbi još više slavili St. Pa­tricka.
Uostalom, da li se sećate da su svojevremeno Orthodox Celts napunili i S(tr)ava Cen­tar? Dakle, ima materije.
Photo by Anamarija Vartabedijan