VADER
Mali Klub Doma Omladine
Beograd, 15.12.2006.
Vader su u Beogradu svirali pre skoro dve godine. Tada su imali oko 500 ljudi na koncertu u mnogo većem prostoru.
Ovog petka, ljubitelji ekstremnog metala su zakazali te je na ko­ncertu bilo prisutno svega 150 ljudi. A možda je to zato što:
pod a) u Srbiji nema para;
pod b) ljudi su već gledali bend, i
pod c) ovo više niko ne sluša.

Zaista, danas je vrlo teško pogoditi uk­us publike, a pogotovo u vreme kada su koncerti počeli da se množe brzin­om zečeva. Tom brzinom je otprilike svirao i Vader. Još da je u pitanju Dart Vader ja bih bio presrećan. Ovako ovaj iako kvalitetan i dinamički vrlo ravan death metal me nije nešto impresioni­rao (a i gledao sam ih već jednom) te sam otišao sa pola koncerta.
Photo by Dušanka Ljumović