DARK REVOLUTION, INFERNO N°1
Klub Danguba
Beograd, 07.05.2006.
Prvo u čuvenom nizu godišnjih večeri (uku­pno komada dva), što organizuje grupacija znana kao Dark Revolution. Ovoga puta po­sle Samhaina i raznih došli smo i do "Infe­rna". Jest, bre pak'o, kako da nije. Po drugi put svojim gothic/s-m modelima publici se predstavila modna kretorka Marija Miletić. To je očigledno bio i razlog dolaska sasvim pristojnog broja ljudi u "Dangubu", koja baš i ne odiše ambijen­tom za ovakve izlete ali šta je tu je.
Nakon skoro dva sata "tuče" iz zvučnika, sa muzikom za koju se pošteni posetitelj mogao upitati - "čemu sada ova, pa još i ova pesma?", usledio je performans na kome su predstavljeni mo­deli (ukupno sedam). Muzički odlično podržan, performans je za­ista zadovoljio publiku i prikazao vrlo kreativne modele koje bi ta ista publika trebala da nosi na okupljanjima te vrste, ali i dalje mislim da će balkanski sindrom preovladati te da će i dalje vrh­unac gotičarenja biti jak crni make-up. Šteta jer se jedino ovak­vim stylingom zaista dokazuje "true" stav (čast izuzetcima i to uglavnom ženskim). Ukupno, performans 10; muzika 3-; i treće da li je zaista trebalo paliti ono odvratno svetlo odmah po završe­tku performansa. Trebalo je još malo mračiti, bre!
Photo by David Vartabedijan